Sprzedaż środków trwałych.

Numer przetargu: nie podano
Publikacja na stronie zamawiającego: 23.09.2021, 13:17
Termin składania ofert: 22.10.2021, 13:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt: Zakład Oczyszczania Miasta i Utrzymania Ruchu, 44 683-06-30 wew. 149 lub 150
Nie podlega Ustawie

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż następującego środka trwałego :

a) Samochód ciężarowy Jelcz 3w317
1a) rok produkcji: 1985,
2a) cena wywoławcza: 10.000,00 złotych (słownie złotych: dziesięć tysięcy i 00/100).

b) Przyczepa SANOK z 3-stronnym wywrotem
1b) rok produkcji: 1987
2b) cena wywoławcza: 7.000,00 złotych (słownie złotych: siedem tysięcy i 00/100).

1) Przetarg wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę w złożonej przez siebie pisemnej ofercie.
2) Oferowana cena zakupu nie może być niższa od ceny wywoławczej.
3) Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.
4) Oferty należy składać w sekretariacie PGK Sp. z o.o., Radomsko, ul. Stara Droga 85, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu ciężarowego”, „Oferta na zakup przyczepy”
5) Termin składania ofert : 22 października 2021 roku, godzina 13:00.
6) Samochód i przyczepę można oglądać na terenie Spółki przy ul. Stara Droga 85.
7) Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
8) Telefon kontaktowy: Zakład Oczyszczania Miasta i Utrzymania Ruchu, 44 683-06-30 wew. 149 lub 150.


Opublikował: Aleksander Szczygłowski
Publikacja dnia: 23.09.2021, 13:17
Dokument oglądany razy: 367