Dostawę w formie leasingu operacyjnego mobilnego przesiewacza bębnowego do odpadów

Numer przetargu: nie podano
Publikacja na stronie zamawiającego: 14.10.2021, 10:38
Termin składania ofert: 22.10.2021, 09:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt:
Podlega Ustawie

 

Załączniki:
 1. SWZ.pdf (13.09.2021, 12:15) - pobrań: 93
 2. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (13.09.2021, 12:16) - pobrań: 44
 3. Formularz oferty.pdf (13.09.2021, 12:17) - pobrań: 37
 4. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).pdf (13.09.2021, 12:18) - pobrań: 50
 5. JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia).pdf (13.09.2021, 12:19) - pobrań: 24
 6. wykaz dostaw.pdf (13.09.2021, 12:19) - pobrań: 28
 7. wzór oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust.1 pkt. 5 ustawy PZP.pdf (13.09.2021, 12:20) - pobrań: 21
 8. wzór oświadczenia podmioty trzeciego.pdf (13.09.2021, 12:21) - pobrań: 24
 9. wzór oświadczenia w zakresie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.pdf (13.09.2021, 12:22) - pobrań: 24
 10. projektowane postanowienia umowy.pdf (13.09.2021, 12:22) - pobrań: 38
 11. ID postępowania.pdf (13.09.2021, 12:22) - pobrań: 23
 12. formularz oferty-wersja edytowalna.doc (13.09.2021, 12:23) - pobrań: 32
 13. JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia)-wersja edytowalna.docx (13.09.2021, 12:24) - pobrań: 19
 14. wykaz dostaw-wersja edytowalna.doc (13.09.2021, 12:24) - pobrań: 18
 15. wzór oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust.1 pkt. 5 ustawy PZP-wersja edytowalna.doc (13.09.2021, 12:25) - pobrań: 22
 16. wzór oświadczenia podmioty trzeciego-wersja edytowalna.doc (13.09.2021, 12:26) - pobrań: 18
 17. wzór oświadczenia w zakresie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp-wersja edytowalna.doc (13.09.2021, 12:26) - pobrań: 22
 18. ID postępowania-wersja edytowalna.doc (13.09.2021, 12:27) - pobrań: 26
 19. pytania i odpowiedzi do Z/1/2021.pdf (01.10.2021, 12:08) - pobrań: 48
 20. kpl. załączników do odpowiedzi nr 1-13.zip (01.10.2021, 12:09) - pobrań: 40
 21. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 495730-2021-PL z dnia 01/10/2021.pdf (01.10.2021, 12:09) - pobrań: 29
 22. pytania i odpowiedzi z dn. 04.10.2021 r. do Z/1/2021.pdf (04.10.2021, 09:45) - pobrań: 53
 23. pytania i odpowiedzi z dn. 07.10.2021 r. do Z/1/2021.pdf (07.10.2021, 12:16) - pobrań: 29
 24. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (22.10.2021, 09:06) - pobrań: 17
 25. Informacja z otwarcia ofert.pdf (22.10.2021, 14:58) - pobrań: 24
Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 14.10.2021, 10:38
Dokument oglądany razy: 323