Organy Spółki/Prokurenci

To jest archiwalna wersja strony z dnia 16.08.2021, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: Aktualizacja

Zgromadzenie Wspólników - Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent
Miasta Radomsko

Organem nadzoru jest Rada Nadzorcza w składzie:

Jerzy Słowiński - przewodniczący
Beata Pokora - Wiceprzewodnicząca
Witold Terka - członek
Anita Kucharska - członek
Lucyna Zyberyng - członek

Organem uprawnionym do reprezentacji Spółki jest Zarząd w składzie:
Marek Glądalski - prezes zarządu
Izabela Michnowska - Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Rybczyński - Wiceprezes Zarządu


Prokura samoistna

Opublikował: Maciej Młyńczak
Publikacja dnia: 03.09.2021, 08:36
Dokument oglądany razy: 47
Podpisał: Maciej Młyńczak
Dokument z dnia: 16.08.2021