Organizacja

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. działa na podstawie m.inn. :

- Aktu przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Radomsku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 grudnia 1997r. z
późniejszymi zmianami,
- Kodeksu Spółek Handlowych,
- Ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. z późniejszymi zmianami.

Organizację wewnętrzną PGK Spółka z o.o. określa Regulamin Organizacyjny
ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony uchwałą nr 1 z dnia 30.09.1998r. przez
Zgromadzenie Wspólników z późniejszymi zmianami.

Opublikował: Aleksander Szczygłowski
Publikacja dnia: 01.07.2022, 07:19
Dokument oglądany razy: 1 563
Podpisał: Maciej Młyńczak
Dokument z dnia: 16.08.2021