Organy Spółki/Prokurenci

Zgromadzenie Wspólników - Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent
Miasta Radomsko

Organem nadzoru jest Rada Nadzorcza w składzie:


Krzysztof Jasnos - Przewodniczący
Lucyna Zyberyng - Wiceprzewodnicząca
Anita Kucharska - Sekretarz
Witold Terka - Członek


Organem uprawnionym do reprezentacji Spółki jest Zarząd w składzie:

Zbigniew Rybczyński - Prezes Zarządu
Izabela Michnowska - Wiceprezes Zarządu

Prokurenci :
Agnieszka Borowiecka - Prokura samoistnaOpublikował: Maciej Młyńczak
Publikacja dnia: 24.05.2024, 07:09
Dokument oglądany razy: 244
Podpisał: Maciej Młyńczak
Dokument z dnia: 16.08.2021