Organy Spółki/Prokurenci

To jest archiwalna wersja strony z dnia 16.08.2021, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: edycja

Zgromadzenie Wspólników - Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent
Miasta Radomsko

Organem nadzoru jest Rada Nadzorcza w składzie:

Witold Literacki - Przewodniczący
Beata Pokora - Wiceprzewodnicząca
Anita Kucharska - Sekretarz
Witold Terka - Członek
Lucyna Zyberyng - Członek

Organem uprawnionym do reprezentacji Spółki jest Zarząd w składzie:

Zbigniew Rybczyński - Prezes Zarządu
Izabela Michnowska - Wiceprezes Zarządu

Prokurenci :
Agnieszka Borowiecka - Prokura samoistnaOpublikował: Aleksander Szczygłowski
Publikacja dnia: 04.08.2022, 11:38
Dokument oglądany razy: 1 076
Podpisał: Maciej Młyńczak
Dokument z dnia: 16.08.2021